Célunk

Az Elf Alkotóközösség célja azon körülmények megteremtése, melyek felszínre hozzák a valódi lényük által megnyilvánuló kreativitást, hogy ez önMAGunkból, a természetből és egymásból merítve inspirációt csodálatos alkotásokban, és maradandó kreatív életformában bontakozzék ki.

Ha sok törekvő lény összeadja az energiáit, az hatványozódik, és lesz belőle valami nagyon tuti, aminek rajtunk kívül még sokan mások is örülhetnek! Ez a cél: minél többünk életminőségének emelése…

Hogy átlássuk dolgainkat, energiákra egyszerűsítünk mindent, és a tiszta kommunikáció segítségével, egymást kiegészítve működünk együtt.

Feladatunk a művészeti tevékenységek gyakorlásán, és előadásán kívül azok oktatása akár gyermekeknek, vagy korlátozott képességűeknek is, valamint a természet védelme, környezettudatos gondolkodás.

Törekszünk összehozni a tehetségeket, hogy találjon mindenki motivációt arra, hogy kifejezze önmagát, és hogy megőrizzük, vagy újra megtaláljuk a bennük rejlő tiszta és egyszerű gyermekiséget, melyen keresztül valódi lényükhöz juthatunk el…

Az ehhez szükséges körülmények megteremtésében játszik szerepet egyesületünk, amivel egyik fő törekvésünk a más csapatokkal való együttműködés. Az összefogást erősítvén biztosítunk helyet honlapunkon társainknak az „alkotók” menüpontban, mint ingyenes reklámfelület azoknak, akik még nincsenek az interneten semmilyen formában, vagy akik meg már rendelkeznek saját honlappal, csodás lehetőség, hogy rajtunk keresztül is eljuthassanak hozzájuk a látogatók!

Elfek: a „szépek népe”, mesebeli lények csoportja, melyet Göncz Árpád tündéknek fordított a Gyűrűk Ura című regény műfordítójaként. Egyesületünk szerint az Elfek szimbolizálják azon embereket, akiknek gondolkodása, művészeti tevékenysége és érzéke emberfelettinek tűnő képességeket hordoz, melyek valójában mindannyiunkban megvannak. Ennek felfedezését és kibontakoztatását hivatott egyesületünk elősegíteni teret nyitva az együttlétre és a közös alkotásra nem csak a hasonló gondolkodású felnőttek, és gyermekek részére. Lehetőséget próbálunk teremteni, hogy performance-ok, zenei produkciók, mozgásművészeti, kézműves és egyéb alkotó tevékenységeken keresztül megtalálják önmagukat, amelyhez talán varázslatosnak tűnő, mégis valóságos közösségi tevékenységen át vezet az út. Az Elf Alkotóközösség név mesebeliségével sugallja azt a gyermekekben még meglévő kreatív gondolkodást, amit minél több emberben szeretnénk erősíteni, hazai és nemzetközi szinten egyaránt.